UPDATE mBOK PGNiG Versi Terbaru Download Gratis Disini

Must Read

UPDATE Camarote (Produção) Versi Terbaru Download Gratis Disini

Download Camarote (Produção) versi terbaru terupdate 1.0.2 2020-02-05 yang sudah di download 1+ kali dengan total ratting Deskripsi Camarote...

UPDATE EventOrg – Virtual Event App Versi Terbaru Download Gratis Disini

Download EventOrg - Virtual Event App versi terbaru terupdate 1.5.0 2020-04-09 yang sudah di download 1,000+ kali dengan total...

UPDATE Browsly App Versi Terbaru Download Gratis Disini

Download Browsly App versi terbaru terupdate 1.0.11 2021-02-11 yang sudah di download 5,000+ kali dengan total ratting Deskripsi Browsly...

UPDATE QuickPay Versi Terbaru Download Gratis Disini

Download QuickPay versi terbaru terupdate 3.162.16 2017-06-12 yang sudah di download 10,000+ kali dengan total ratting Deskripsi QuickPay (Diambil...

Download mBOK PGNiG versi terbaru terupdate 1.1.37 2020-10-21 yang sudah di download 500,000+ kali dengan total ratting 10.0

Deskripsi mBOK PGNiG (Diambil dari PlayStore)

Aplikacja mBOK PGNiG daje Ci możliwość swobodnego zarządzania rachunkami, odczytami oraz posiadanymi umowami. Możesz nie tylko błyskawicznie opłacić fakturę czy podać odczyt stanu swojego gazomierza lub licznika ale również zapoznać się z aktualną ofertą PGNiG OD a także dokonać zmian w posiadanej umowie.

Aplikacja mBOK PGNiG umożliwia m.in.:
• podanie odczytu stanu gazomierza oraz licznika energii elektrycznej,
• podgląd informacji o aktualnych i archiwalnych rozliczeniach wynikających z realizacji posiadanych umów,
• kontrolę bieżącego salda płatności,
• obsługę płatności elektronicznych wszystkich umów,
• wgląd w historię zużycia paliwa gazowego oraz energii elektrycznej,
• symulację rachunku na podstawie podanego stanu gazomierza;
• zarządzanie usługą eko-faktura;
• otrzymywanie powiadomień PUSH takich jak np. informacja o nowej fakturze,
• zapoznanie się z bieżącą ofertą produktową PGNiG OD,
• zmianę/uzupełnienie danych w obecnie posiadanej umowie,
• wybór nowej grupy taryfowej;
• przesłanie wniosku o zwrot nadpłaty;
• zawarcie nowej umowy gazowej 100% online
• przekazanie nam swoich uwag poprzez formularz kontaktowy.

Pobierz aplikację mBOK PGNiG i miej Biuro Obsługi Klienta w zasięgu swojej ręki!
The mBOK PGNiG application gives you the opportunity to freely manage your bills, readings and contracts. You can not only quickly pay the invoice or provide a reading of your gas meter or meter status, but also get acquainted with the current offer of PGNiG OD and make changes to your contract.

The mBOK PGNiG application allows, among others:
• providing reading of the gas meter and electricity meter status,
• previewing information about current and archival settlements resulting from the implementation of existing contracts,
• checking the current payment balance,
• handling electronic payments for all contracts,
• insight into the history of gaseous fuel and electricity consumption,
• bill simulation based on the gas meter condition given;
• management of the eco-invoice service;
• receiving PUSH notifications, such as information about a new invoice,
• becoming familiar with the current PGNiG OD product offer,
• change / supplement of data in the current contract,
• selection of a new tariff group;
• sending an application for a refund of overpayment;
• conclusion of a new gas contract 100% online
• providing us with your comments via the contact form.

Download the mBOK PGNiG application and have a Customer Service Center at your fingertips!
Lista najważniejszych zmian:
• dodanie menu kontekstowego do ekranu aktywacji/logowania;
• poprawa logowania za pomocą biometrii;
• poprawa błędu, który mógł występować u niektórych użytkowników przy próbie podglądu faktur;
• poprawa błędu, który mógł występować u niektórych użytkowników przy wejściu w zakładkę „Podaj odczyt”;
• usprawnienie konta DEMO;
• poprawki komunikatów systemowych.

Detail mBOK PGNiG

Nama Aplikasi : mBOK PGNiG

Versi : 1.1.37

Tanggal Update : 2020-10-21

App ID : com.pgnig_bok

Total Install : 500,000+

Total Ratting : 10.0

Gambar Foto Screenshoot mBOK PGNiG

UPDATE mBOK PGNiG Versi Terbaru Download Gratis Disini

Download mBOK PGNiG

DOWNLOAD APK >>

Terimakasih telah mengunduh UPDATE mBOK PGNiG Versi Terbaru Download Gratis Disini atau di GODEV.co.id

TRENDING

Topik Terkait