UPDATE Posiedzenia.pl Versi Terbaru Download Gratis Disini

Must Read

UPDATE Camarote (Produção) Versi Terbaru Download Gratis Disini

Download Camarote (Produção) versi terbaru terupdate 1.0.2 2020-02-05 yang sudah di download 1+ kali dengan total ratting Deskripsi Camarote...

UPDATE EventOrg – Virtual Event App Versi Terbaru Download Gratis Disini

Download EventOrg - Virtual Event App versi terbaru terupdate 1.5.0 2020-04-09 yang sudah di download 1,000+ kali dengan total...

UPDATE Browsly App Versi Terbaru Download Gratis Disini

Download Browsly App versi terbaru terupdate 1.0.11 2021-02-11 yang sudah di download 5,000+ kali dengan total ratting Deskripsi Browsly...

UPDATE QuickPay Versi Terbaru Download Gratis Disini

Download QuickPay versi terbaru terupdate 3.162.16 2017-06-12 yang sudah di download 10,000+ kali dengan total ratting Deskripsi QuickPay (Diambil...

Download Posiedzenia.pl versi terbaru terupdate 3.0.5 2020-03-26 yang sudah di download 1,000+ kali dengan total ratting

Deskripsi Posiedzenia.pl (Diambil dari PlayStore)

Aplikacja POSIEDZENIA.PL to program stworzony przez polski zespół specjalistów z myślą o jednostkach samorządowych. Gwarantujemy Państwu 100% zgodności z nową ustawą o JST (Dz. U. 2018, poz. 130).

Aplikacja pozwala nie tylko przeprowadzić głosowania imienne (i każdy inny typ głosowania) oraz obsługuje transmisję na żywo audio-video z sesji obrad, ale również ułatwia codzienną pracę przy posiedzeniach. Najważniejsze cechy naszego rozwiązania to:
– Obsługa wszystkich typów posiedzeń zarówno w radach, jak i komisjach na każdym szczeblu samorządowym,
– Wsparcie dla każdego rodzaju głosowań: jawnych, niejawnych, imiennych i nieimiennych,
– Tworzenie list obecności i obliczanie kworum,
– Generowanie imiennych wykazów głosowań radnych oraz protokołów do plików PDF, które są gotowe do umieszczenia w BIP,
– Elektroniczna dystrybucja dokumentów – możliwość udostępniania nieograniczonej liczby dokumentów, co generuje duże oszczędności na kosztach wydruku,
– Nieograniczona liczba stanowisk – aplikację można zainstalować na dowolnej liczbie urządzeń zarówno dla radnych, jak i pracowników administracyjnych,
– Centrum komunikacji pomiędzy radnymi i pracownikami administracyjnymi – z poziomu aplikacji można przesyłać powiadomienia do radnych w postaci SMS, e-maila lub połączenia głosowego,
– Obsługa transmisji z posiedzeń na żywo. Za pomocą aplikacji możemy włączyć transmisję (wystarczy kliknąć jeden przycisk!) i aktywować funkcję nakładania napisów na pasek informacyjny.

Zapraszamy do korzystania z naszej aplikacji!
The POSIEDZENIA.PL application is a program created by a Polish team of specialists with a view to local government units. We guarantee 100% compliance with the new law on local government units (Journal of Laws 2018, item 130).

The application allows not only to hold registered votes (and any other type of voting) and also supports live audio-video transmission from the session, but also facilitates daily work at meetings. The most important features of our solution are:
– Support for all types of meetings in both councils and committees at each local government level,
– Support for any type of voting: public, secret, registered and non-personal,
– Creating an attendance list and calculating the quorum,
– Generating registered lists of voting by councilors and protocols for PDF files that are ready to be placed in the BIP,
– Electronic document distribution – possibility of sharing an unlimited number of documents, which generates large savings on printing costs,
– Unlimited number of positions – the application can be installed on any number of devices for both councilors and administrative employees,
– Communication center between councilors and administrative employees – from the application level you can send notifications to councilors in the form of an SMS, e-mail or voice call,
– Support for live broadcasts. Using the application, we can enable the transmission (just click one button!) And activate the function of applying subtitles to the information bar.

We invite you to use our application!

Detail Posiedzenia.pl

Nama Aplikasi : Posiedzenia.pl

Versi : 3.0.5

Tanggal Update : 2020-03-26

App ID : gk.pro.posiedzenia

Total Install : 1,000+

Total Ratting :

Gambar Foto Screenshoot Posiedzenia.pl

UPDATE Posiedzenia.pl Versi Terbaru Download Gratis Disini

Download Posiedzenia.pl

DOWNLOAD APK >>

Terimakasih telah mengunduh UPDATE Posiedzenia.pl Versi Terbaru Download Gratis Disini atau di GODEV.co.id

TRENDING

Topik Terkait