UPDATE Mobilní eKonto Raiffeisenbank Versi Terbaru Download Gratis Disini

Must Read

UPDATE Camarote (Produção) Versi Terbaru Download Gratis Disini

Download Camarote (Produção) versi terbaru terupdate 1.0.2 2020-02-05 yang sudah di download 1+ kali dengan total ratting Deskripsi Camarote...

UPDATE EventOrg – Virtual Event App Versi Terbaru Download Gratis Disini

Download EventOrg - Virtual Event App versi terbaru terupdate 1.5.0 2020-04-09 yang sudah di download 1,000+ kali dengan total...

UPDATE Browsly App Versi Terbaru Download Gratis Disini

Download Browsly App versi terbaru terupdate 1.0.11 2021-02-11 yang sudah di download 5,000+ kali dengan total ratting Deskripsi Browsly...

UPDATE QuickPay Versi Terbaru Download Gratis Disini

Download QuickPay versi terbaru terupdate 3.162.16 2017-06-12 yang sudah di download 10,000+ kali dengan total ratting Deskripsi QuickPay (Diambil...

Download Mobilní eKonto Raiffeisenbank versi terbaru terupdate 4.0.2 2021-02-17 yang sudah di download 500,000+ kali dengan total ratting

Deskripsi Mobilní eKonto Raiffeisenbank (Diambil dari PlayStore)

Nové Mobilní eKonto je bankovní aplikace Raiffeisenbank pro jednoduchou a bezpečnou správu Vašich financí.

Aplikace je zabezpečena unikátním certifikačním prostředkem Smartphone electronic key, který zajistí naprosto bezpečný a navíc pohodlný přístup do aplikace a práci v ní. Přihlásit se do aplikace můžete otiskem prstu, transakce pak potvrzujete jednoduše 4-místným S-PINem.
Certifikační prostředek vytvoříte v průběhu aktivace Mobilního eKonta v internetovém bankovnictví.

Díky Mobilnímu eKontu vidíte všechny své produkty přehledně na jednom místě.

V aplikaci Vás čekají tyto novinky:
Nový moderní design
Jednotná a jednoduchá navigace napříč celou aplikací usnadňující práci s bankovními produkty
Prezentace všech produktů na hlavní stránce včetně spotřebitelských úvěrů, hypoték nebo debetních karet
Nejčastější akce přímo z hlavní stránky
Tlačítko pro platbu na spodní liště odkudkoli z aplikace
Graficky znázorněný přehled posledních pohybů na účtu

Využijte nové funkčnosti a vychytávky Mobilního eKonta:
Možnost zasílání informačních zpráv formou „Oznámení do aplikace“ (Push notifikace)
Fulltextové vyhledávání v historii pohybů
Možnost vyvolání nabídky různých typů plateb přidržením tlačítka pro platbu
Načítání QR kódu přímo z obrázku nebo PDF souboru přes funkci sdílení
Možnost skrytí citlivých dat na hlavní stránce (v Nastavení jako „Rozmazání zůstatků“)

Aplikace je určena pro telefony a tablety s verzí Androidu 5.1.0 a vyšší.

Více informací naleznete na https://www.rb.cz/osobni/ucty/sluzby-k-uctum/nove-mobilni-bankovnictvi nebo kontaktujte naši infolinku +420 412 440 000.
The new Mobile eKonto is a Raiffeisenbank banking application for simple and secure management of your finances.

The application is secured by a unique certification device Smartphone electronic key, which ensures absolutely safe and also convenient access to the application and work in it. You can log in to the application with a fingerprint, then you can simply confirm the transaction with a 4-digit S-PIN.
You create a certification device during the activation of the Mobile eAccount in internet banking.

Thanks to the Mobile eAccount, you can clearly see all your products in one place.

The following news is waiting for you in the application:
New modern design
Unified and simple navigation across the entire application, making it easier to work with banking products
Presentation of all products on the main page, including consumer loans, mortgages or debit cards
The most common events directly from the main page
Payment button on the bottom bar from anywhere in the application
Graphically displayed overview of recent account movements

Take advantage of the new functionality and features of the Mobile eAccount:
Possibility of sending information messages in the form of “Notification to the application” (Push notification)
Full-text search in the history of movements
Possibility to call up the menu of different types of payments by holding down the payment button
Loading a QR code directly from an image or PDF file via the sharing function
Option to hide sensitive data on the main page (in Settings such as “Blur balances”)

The application is designed for phones and tablets with Android version 5.1.0 and higher.

You can find more information at https://www.rb.cz/osobni/ucty/sluzby-k-uctum/nove-mobilni-bankovnictvi or contact our infoline +420 412 440 000.
Připravujeme pro vás velké novinky, které budeme přinášet postupně (takže nebudou dostupné hned po stažení nové verze):
· RB klíč bude součástí Mobilního bankovnictví
· Sjednání běžného účtu v Raiffeisenbank
O všem vás budeme včas informovat.

Detail Mobilní eKonto Raiffeisenbank

Nama Aplikasi : Mobilní eKonto Raiffeisenbank

Versi : 4.0.2

Tanggal Update : 2021-02-17

App ID : cz.rb.app.smartphonebanking

Total Install : 500,000+

Total Ratting :

Gambar Foto Screenshoot Mobilní eKonto Raiffeisenbank

UPDATE Mobiln eKonto Raiffeisenbank Versi Terbaru Download Gratis Disini

Download Mobilní eKonto Raiffeisenbank

DOWNLOAD APK >>

Terimakasih telah mengunduh UPDATE Mobilní eKonto Raiffeisenbank Versi Terbaru Download Gratis Disini atau di GODEV.co.id

TRENDING

Topik Terkait